Menu
Contacteer ons : + 31 (0)165 542 942

Aspergeplanten

Rapo bevind zich in regio Roosendaal waar uitstekende zandgronden voor de opkweek van aspergeplanten te vinden zijn! Deze gronden bevatten een luchtige en humusrijke structuur waarin de zaden zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn deze gronden ''maagdelijk'', wat inhoudt dat er nog niet eerder aspergeplanten op gekweekt zijn. Hierdoor komt een typische aspergeziekte als Fusarium oxysporum f.sp. asparagi nagenoeg niet voor.

Al onze aspergeplanten worden gekweekt onder het keurmerk ‘Select Plant’ van Naktuinbouw. Het teeltmateriaal voldoet aan strenge eisen ten aanzien van herkomst, identiteit, rasechtheid, raszuiverheid en gezondheid (vrij van virussen, schimmels, bacteriën en aaltjes). Om hieraan te voldoen, worden er op verschillende tijden in het seizoen bodembemonsteringen en nutri check monsters genomen.

In samenwerking met leveranciers Bejo en Limgroup, zoekt Rapo voortdurend naar de meest geschikte rassen voor aspergetelers wereldwijd. Op dit moment bestaat het aspergeassortiment uit de rassen Backlim, Grolim, Gijnlim, Prius, Cumulus en Cygnus. Rapo heeft hiermee het doel het vroege, midden en late witte segment maar ook het groene te bedienen! Voor meer informatie over onze rassen verwijzen wij u graag naar onze rassenpagina's.