Menu
Contacteer ons : + 31 (0)165 542 942

Salsa

SALSA AARDBEIPLANT

DE PLANT

  • Late junidrager, 7-10 dagen later dan Elsanta
  • Zeer Productief
  • Salsa heeft een hoge mate van resistentie tegen verwelkingsziekte (Verticillium). Daarnaast is Salsa nauwelijks gevoelig voor meeldauw (Sphaerotheca mac.) en voor stengelbasisrot (Phytophthora cactorum). Salsa is echter wel vatbaar voor vruchtrot (Botrytis cinerea).
  • Geschikt voor teelten in koudere regio’s

HET FRUIT

  • Iets gevoelig voor drukplekken en daardoor meer geschikt voor zelfpluk dan voor de klassieke marktketens
  • Grote, soms gegroefde conische sappige vruchten
  • Goede smaak, zeker in vergelijking met andere late rassen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:
Telefoon: +31 165 542 942/ E-mail: info@rapo.nl